Podatność CVE-2020-18699


Publikacja: 2021-08-16

Opis:
Cross Site Scripting (XSS) in Lin-CMS-Flask v0.1.1 allows remote attackers to execute arbitrary code by entering scripts in the the 'Username' parameter of the in component 'app/api/cms/user.py'.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Talelin -> Lin-cms-flask 

 Referencje:
https://github.com/TaleLin/lin-cms-flask/issues/28

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top