Podatność CVE-2020-18701


Publikacja: 2021-08-16

Opis:
Incorrect Access Control in Lin-CMS-Flask v0.1.1 allows remote attackers to obtain sensitive information and/or gain privileges due to the application not invalidating a user's authentication token upon logout, which allows for replaying packets.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Talelin -> Lin-cms-flask 

 Referencje:
https://github.com/TaleLin/lin-cms-flask/issues/30

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top