Podatność CVE-2020-18897


Publikacja: 2021-08-19   Modyfikacja: 2021-08-20

Opis:
An use-after-free vulnerability in the libpff_item_tree_create_node function of libyal Libpff before 20180623 allows attackers to cause a denial of service (DOS) or execute arbitrary code via a crafted pff file.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libpff project -> Libpff 

 Referencje:
https://github.com/libyal/libpff/issues/62
https://github.com/libyal/libpff/issues/61

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top