Podatność CVE-2020-19137


Publikacja: 2021-09-08   Modyfikacja: 2021-09-09

Opis:
Incorrect Access Control in Autumn v1.0.4 and earlier allows remote attackers to obtain clear-text login credentials via the component "autumn-cms/user/getAllUser/?page=1&limit=10".

Typ:

CWE-312

(Cleartext Storage of Sensitive Information)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Autumn project -> Autumn 

 Referencje:
https://github.com/ShuaiJunlan/Autumn/issues/82

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top