Podatność CVE-2020-1928


Publikacja: 2020-01-28

Opis:
An information disclosure vulnerability was found in Apache NiFi 1.10.0. The sensitive parameter parser would log parsed values for debugging purposes. This would expose literal values entered in a sensitive property when no parameter was present.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apache -> NIFI 

 Referencje:
https://nifi.apache.org/security.html#CVE-2020-1928

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top