Podatność CVE-2020-1947


Publikacja: 2020-03-11

Opis:
In Apache ShardingSphere(incubator) 4.0.0-RC3 and 4.0.0, the ShardingSphere's web console uses the SnakeYAML library for parsing YAML inputs to load datasource configuration. SnakeYAML allows to unmarshal data to a Java type By using the YAML tag. Unmarshalling untrusted data can lead to security flaws of RCE.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Shardingsphere 

 Referencje:
https://lists.apache.org/thread.html/r4a61a24c119bd820da6fb02100d286f8aae55c8f9b94a346b9bb27d8%40%3Cdev.shardingsphere.apache.org%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top