Podatność CVE-2020-19554


Publikacja: 2021-09-21   Modyfikacja: 2021-09-22

Opis:
Cross Site Scripting (XSS) vulnerability exists in ManageEngine OPManager <=12.5.174 when the API key contains an XML-based XSS payload.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Opmanager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me-complete.html#125177

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top