Podatność CVE-2020-20425


Publikacja: 2021-12-22   Modyfikacja: 2021-12-23

Opis:
S-CMS Government Station Building System v5.0 contains a cross-site scripting (XSS) vulnerability in the search function.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
S-cms -> S-cms 

 Referencje:
https://github.com/Sea0o/vulnerability/issues/1
http://government.com
https://www.s-cms.cn/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top