Podatność CVE-2020-2090


Publikacja: 2020-01-15

Opis:
A cross-site request forgery vulnerability in Jenkins Amazon EC2 Plugin 1.47 and earlier allows attackers to connect to an attacker-specified URL within the AWS region using attacker-specified credentials IDs obtained through another method.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Amazon ec2 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2020-01-15/#SECURITY-1004

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top