Podatność CVE-2020-2111


Publikacja: 2020-02-12

Opis:
Jenkins Subversion Plugin 2.13.0 and earlier does not escape the error message for the Project Repository Base URL field form validation, resulting in a stored cross-site scripting vulnerability.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jenkins -> Subversion 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/12/3
https://jenkins.io/security/advisory/2020-02-12/#SECURITY-1725

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top