Podatność CVE-2020-2119


Publikacja: 2020-02-12

Opis:
Jenkins Azure AD Plugin 1.1.2 and earlier transmits configured credentials in plain text as part of the global Jenkins configuration form, potentially resulting in their exposure.

Typ:

CWE-522

(Insufficiently Protected Credentials)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Azure ad 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/02/12/3
https://jenkins.io/security/advisory/2020-02-12/#SECURITY-1717

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top