Podatność CVE-2020-21935


Publikacja: 2021-07-21

Opis:
A command injection vulnerability in HNAP1/GetNetworkTomographySettings of Motorola CX2 router CX 1.0.2 Build 20190508 Rel.97360n allows attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy

 Referencje:
https://l0n0l.xyz/post/motocx2/
https://github.com/cc-crack/router/blob/master/motocx2.md

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top