Podatność CVE-2020-2208


Publikacja: 2020-07-02

Opis:
Jenkins Slack Upload Plugin 1.7 and earlier stores a secret unencrypted in job config.xml files on the Jenkins master where it can be viewed by users with Extended Read permission, or access to the master file system.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Slack upload 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/07/02/7
https://jenkins.io/security/advisory/2020-07-02/#SECURITY-1627

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top