Podatność CVE-2020-22390


Publikacja: 2021-06-21

Opis:
Akaunting <= 2.0.9 is vulnerable to CSV injection in the Item name field, export function. Attackers can inject arbitrary code into the name parameter and perform code execution when the crafted file is opened.

Typ:

CWE-1236

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Akaunting -> Akaunting 

 Referencje:
https://cqinfo.la/csv-injection-in-akaunting/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top