Podatność CVE-2020-2301


Publikacja: 2020-11-04

Opis:
Jenkins Active Directory Plugin 2.19 and earlier allows attackers to log in as any user with any password while a successful authentication of that user is still in the optional cache when using Windows/ADSI mode.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Active directory 

 Referencje:
https://www.jenkins.io/security/advisory/2020-11-04/#SECURITY-2123

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top