Podatność CVE-2020-2304


Publikacja: 2020-11-04

Opis:
Jenkins Subversion Plugin 2.13.1 and earlier does not configure its XML parser to prevent XML external entity (XXE) attacks.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Subversion 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2020/11/04/6
https://www.jenkins.io/security/advisory/2020-11-04/#SECURITY-2145

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top