Podatność CVE-2020-23178


Publikacja: 2021-07-02

Opis:
An issue exists in PHP-Fusion 9.03.50 where session cookies are not deleted once a user logs out, allowing for an attacker to perform a session replay attack and impersonate the victim user.

Typ:

CWE-294

(Authentication Bypass by Capture-replay)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Php-fusion -> Php-fusion 

 Referencje:
https://github.com/PHPFusion/PHPFusion/issues/2314

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top