Podatność CVE-2020-23710


Publikacja: 2021-06-28

Opis:
Cross Site Scripting (XSS) vulneraiblity in LimeSurvey 4.2.5 on textbox via the Notifications & data feature.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Limesurvey -> Limesurvey 

 Referencje:
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/pull/1441#partial-pull-merging

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top