Podatność CVE-2020-23738


Publikacja: 2020-12-03

Opis:
There is a local denial of service vulnerability in Advanced SystemCare 13 PRO 13.5.0.174. Attackers can use a constructed program to cause a computer crash (BSOD)

Typ:

NVD-CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Advancedsystemcare -> Advanced systemcare 

 Referencje:
http://www.advancedsystemcare.cn
https://github.com/y5s5k5/CVE-2020-23738
https://github.com/y5s5k5/POCtemp6

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top