Podatność CVE-2020-23762


Publikacja: 2021-04-09

Opis:
Cross Site Scripting (XSS) vulnerability in the Larsens Calender plugin Version <= 1.2 for WordPress allows remote attackers to execute arbitrary web script via the "titel" column on the "Eintrage hinzufugen" tab.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Larsens calendar project -> Larsens calendar 

 Referencje:
http://hidden-one.co.in/2021/04/09/cve-2020-23762-stored-xss-vulnerability-in-the-larsens-calender-plugin-version/
https://wordpress.org/plugins/larsens-calender/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top