Podatność CVE-2020-24220


Publikacja: 2020-08-17

Opis:
ShopXO v1.8.1 has a command execution vulnerability. Attackers can use this vulnerability to execute arbitrary commands and gain control of the server.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Shopxo -> Shopxo 

 Referencje:
https://www.cnvd.org.cn/flaw/show/CNVD-2020-42698

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top