Podatność CVE-2020-24369


Publikacja: 2020-08-17

Opis:
ldebug.c in Lua 5.4.0 attempts to access debug information via the line hook of a stripped function, leading to a NULL pointer dereference.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
LUA -> LUA 

 Referencje:
https://github.com/lua/lua/commit/ae5b5ba529753c7a653901ffc29b5ea24c3fdf3a
https://www.lua.org/bugs.html#5.4.0-12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top