Podatność CVE-2020-24625


Publikacja: 2020-09-23

Opis:
Unathenticated directory traversal in the ReceiverServlet class doGet() method can lead to arbitrary file reads in HPE Pay Per Use (PPU) Utility Computing Service (UCS) Meter version 1.9.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HPE -> Utility computing service meter 

 Referencje:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbgn04037en_us

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top