Podatność CVE-2020-24630


Publikacja: 2020-10-19

Opis:
A remote operatoronlinelist_content privilege escalation vulnerability was discovered in HPE Intelligent Management Center (iMC) version(s): Prior to iMC PLAT 7.3 (E0705P07).

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Intelligent management center 

 Referencje:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbnw04036en_us

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top