Podatność CVE-2020-24870


Publikacja: 2021-06-02

Opis:
Libraw before 0.20.1 has a stack buffer overflow via LibRaw::identify_process_dng_fields in identify.cpp.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 

 Referencje:
https://github.com/LibRaw/LibRaw/commit/4feaed4dea636cee4fee010f615881ccf76a096d
https://github.com/LibRaw/LibRaw/issues/330

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top