Podatność CVE-2020-24889


Publikacja: 2020-09-16

Opis:
A buffer overflow vulnerability in LibRaw version < 20.0 LibRaw::GetNormalizedModel in src/metadata/normalize_model.cpp may lead to context-dependent arbitrary code execution.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 

 Referencje:
https://github.com/LibRaw/LibRaw/issues/334

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top