Podatność CVE-2020-24890


Publikacja: 2020-09-16

Opis:
libraw 20.0 has a null pointer dereference vulnerability in parse_tiff_ifd in src/metadata/tiff.cpp, which may result in context-dependent arbitrary code execution.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libraw -> Libraw 

 Referencje:
https://github.com/LibRaw/LibRaw/issues/335

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top