Podatność CVE-2020-25157


Publikacja: 2020-10-20   Modyfikacja: 2020-10-21

Opis:
The R-SeeNet webpage (1.5.1 through 2.4.10) suffers from SQL injection, which allows a remote attacker to invoke queries on the database and retrieve sensitive information.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Advantech -> R-seenet 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-289-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top