Podatność CVE-2020-25340


Publikacja: 2021-02-16

Opis:
An issue was discovered in NFStream 5.2.0. Because some allocated modules are not correctly freed, if the nfstream object is directly destroyed without being used after it is created, it will cause a memory leak that may result in a local denial of service (DoS).

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nfstream -> Nfstream 

 Referencje:
https://github.com/ntop/nDPI/issues/994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top