Podatność CVE-2020-25366


Publikacja: 2021-11-04

Opis:
An issue in the component /cgi-bin/upload_firmware.cgi of D-Link DIR-823G REVA1 1.02B05 allows attackers to cause a denial of service (DoS) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-862

(Missing Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
7.8/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Pełny

 Referencje:
https://www.dlink.com/en/security-bulletin/
http://d-link.com
https://github.com/sek1th/iot/blob/master/dir823g_upfw_dos.md

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top