Podatność CVE-2020-25799


Publikacja: 2020-12-31

Opis:
LimeSurvey 3.21.1 is affected by cross-site scripting (XSS) in the Quota component of the Survey page. When the survey quota being viewed, e.g. by an administrative user, the JavaScript code will be executed in the browser.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Limesurvey -> Limesurvey 

 Referencje:
https://bugs.limesurvey.org/view.php?id=15681
https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/commit/a5f317817da4577d9ff457fea9c96482b3d1df23

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top