Podatność CVE-2020-25840


Publikacja: 2021-03-26

Opis:
Cross-Site scripting vulnerability in Micro Focus Access Manager product, affects all version prior to version 5.0. The vulnerability could cause configuration destruction.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microfocus -> Access manager 

 Referencje:
https://www.microfocus.com/documentation/access-manager/5.0/accessmanager50-release-notes/accessmanager50-release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top