Podatność CVE-2020-26522


Publikacja: 2020-10-09

Opis:
A cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in mod/user/act_user.php in Garfield Petshop through 2020-10-01 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that create new administrative accounts.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Garfield Petshop 2020-10-01 Cross Site Request Forgery
Ramdan Yantu
09.10.2020

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Garfield petshop project -> Garfield petshop 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/159520/Garfield-Petshop-2020-10-01-Cross-Site-Request-Forgery.html
http://rysec.io/adv/Petshop_AddAdmin_Exploit.txt
https://demo.detapos.co.id/petshop/
https://detapos.co/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top