Podatność CVE-2020-26886


Publikacja: 2021-03-18

Opis:
Softaculous before 5.5.7 is affected by a code execution vulnerability because of External Initialization of Trusted Variables or Data Stores. This leads to privilege escalation on the local host.

Typ:

CWE-665

(Improper Initialization)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Softaculous -> Softaculous 

 Referencje:
https://vulnerable.af
https://vulnerable.af/posts/cve-2020-26886/
https://www.softaculous.com/board/index.php?tid=17086&title=Softaculous_5.5.7_Launched

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top