Podatność CVE-2020-27257


Publikacja: 2021-02-09

Opis:
This vulnerability allows local attackers to execute arbitrary code due to the lack of proper validation of user-supplied data, which can result in a type-confusion condition in the Omron CX-One Version 4.60 and prior devices.

Typ:

CWE-843

(Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Omron -> Cx-one 
Omron -> Cx-position 
Omron -> Cx-protocol 
Omron -> Cx-server 

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-007-02
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-184/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top