Podatność CVE-2020-27269


Publikacja: 2021-01-19   Modyfikacja: 2021-01-20

Opis:
In SOOIL Developments Co., Ltd Diabecare RS, AnyDana-i and AnyDana-A, the communication protocol of the insulin pump and its AnyDana-i and AnyDana-A mobile applications lacks replay protection measures, which allows unauthenticated, physically proximate attackers to replay communication sequences via Bluetooth Low Energy.

Typ:

CWE-294

(Authentication Bypass by Capture-replay)

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.9/10
2.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsma-21-012-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top