Podatność CVE-2020-27653


Publikacja: 2020-10-29

Opis:
Algorithm downgrade vulnerability in QuickConnect in Synology Router Manager (SRM) before 1.2.4-8081 allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via unspecified vectors.

Typ:

CWE-327

(Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Synology -> Diskstation manager 
Synology -> Router manager 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_20_14
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1061

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top