Podatność CVE-2020-27658


Publikacja: 2020-10-29

Opis:
Synology Router Manager (SRM) before 1.2.4-8081 does not include the HTTPOnly flag in a Set-Cookie header for the session cookie, which makes it easier for remote attackers to obtain potentially sensitive information via script access to this cookie.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> Router manager 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_20_14
https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2020-1086

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top