Podatność CVE-2020-27660


Publikacja: 2020-11-30

Opis:
SQL injection vulnerability in request.cgi in Synology SafeAccess before 1.2.3-0234 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the domain parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Synology -> Safeaccess 

 Referencje:
https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_20_25

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top