Podatność CVE-2020-27678


Publikacja: 2020-10-26

Opis:
An issue was discovered in illumos before 2020-10-22, as used in OmniOS before r151030by, r151032ay, and r151034y and SmartOS before 20201022. There is a buffer overflow in parse_user_name in lib/libpam/pam_framework.c.

Typ:

CWE-120

(Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Omniosce -> Omnios 
Joyent -> Smartos 
Illumos -> Illumos 

 Referencje:
https://github.com/illumos/illumos-gate/commit/1d276e0b382cf066dae93640746d8b4c54d15452

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top