Podatność CVE-2020-27995


Publikacja: 2020-10-29   Modyfikacja: 2020-11-01

Opis:
SQL Injection in Zoho ManageEngine Applications Manager 14 before 14560 allows an attacker to execute commands on the server via the MyPage.do template_resid parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine applications manager 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/applications_manager/issues.html#v14560

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top