Podatność CVE-2020-28115


Publikacja: 2020-11-05

Opis:
SQL Injection vulnerability in "Documents component" found in AudimexEE version 14.1.0 allows an attacker to execute arbitrary SQL commands via the object_path parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Web-audimex -> Audimexee 

 Referencje:
https://github.com/piuppi/Proof-of-Concepts/blob/main/AudimexEE/README.md

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top