Podatność CVE-2020-28350


Publikacja: 2020-11-19   Modyfikacja: 2020-11-20

Opis:
A Cross Site Scripting (XSS) vulnerability exists in OPAC in Sokrates SOWA SowaSQL through 5.6.1 via the sowacgi.php typ parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Sokrates SOWA SowaSQL Cross Site Scripting
Marek Holka
22.11.2020

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sokrates -> Sowasql 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2020/Nov/32

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top