Podatność CVE-2020-28583


Publikacja: 2020-12-01

Opis:
An improper access control information disclosure vulnerability in Trend Micro Apex One and OfficeScan XG SP1 could allow an unauthenticated user to connect to the product server and reveal version, build and patch information.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Trendmicro -> Apex one 
Trendmicro -> Officescan 

 Referencje:
https://success.trendmicro.com/solution/000281947
https://success.trendmicro.com/solution/000281949
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-1387/

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top