Podatność CVE-2020-28950


Publikacja: 2020-12-04   Modyfikacja: 2020-12-05

Opis:
The installer of Kaspersky Anti-Ransomware Tool (KART) prior to KART 4.0 Patch C was vulnerable to a DLL hijacking attack that allowed an attacker to elevate privileges during installation process.

Typ:

CWE-427

(Uncontrolled Search Path Element)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Kaspersky -> Anti-ransomware tool 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/192653
https://support.kaspersky.com/general/vulnerability.aspx?el=12430#290720

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top