Podatność CVE-2020-29548


Publikacja: 2021-08-17

Opis:
An issue was discovered in SmarterTools SmarterMail through 100.0.7537. Meddler-in-the-middle attackers can pipeline commands after a POP3 STLS command, injecting plaintext commands into an encrypted user session.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Smartertools -> Smartermail 

 Referencje:
https://nostarttls.secvuln.info/
https://www.smartertools.com/smartermail/release-notes/current

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top