Podatność CVE-2020-29562


Publikacja: 2020-12-04

Opis:
The iconv function in the GNU C Library (aka glibc or libc6) 2.30 to 2.32, when converting UCS4 text containing an irreversible character, fails an assertion in the code path and aborts the program, potentially resulting in a denial of service.

Typ:

CWE-617

(Reachable Assertion)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Glibc 

 Referencje:
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=26923

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top