Podatność CVE-2020-29573


Publikacja: 2020-12-06

Opis:
sysdeps/i386/ldbl2mpn.c in the GNU C Library (aka glibc or libc6) before 2.23 on x86 targets has a stack-based buffer overflow if the input to any of the printf family of functions is an 80-bit long double with a non-canonical bit pattern, as seen when passing a \x00\x04\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04 value to sprintf.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Enterprise linux 
GNU -> Glibc 

 Referencje:
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=26649
https://sourceware.org/pipermail/libc-alpha/2020-September/117779.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top