Podatność CVE-2020-29601


Publikacja: 2020-12-08

Opis:
The official notary docker images before signer-0.6.1-1 contain a blank password for a root user. System using the notary docker container deployed by affected versions of the docker image may allow an remote attacker to achieve root access with a blank password.

Typ:

NVD-CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Docker -> Notary docker image 

 Referencje:
https://github.com/koharin/koharin2/blob/main/CVE-2020-29601

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top