Podatność CVE-2020-29622


Publikacja: 2021-10-19

Opis:
A race condition was addressed with additional validation. This issue is fixed in Security Update 2021-005 Catalina. Mounting a maliciously crafted NFS network share may lead to arbitrary code execution with system privileges.

Typ:

CWE-362

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
https://support.apple.com/en-us/HT212805

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top